PROVOZNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je G-FEST s.r.o., IČO: 05397740, se sídlem Novobranská 532/20, 602 00 Brno (dále jen „správce“).
 2. Prostory hřiště jsou určeny pro provozování hry Laser – game.
 3. Uživatel hřiště (dále jen “hráč”) je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat v herním prostoru pouze hru Laser – game (pokud se se správcem předem nedohodne jinak). Hráč je povinen dodržovat pravidla bezpečnosti a dbát upozornění a pokynů správce hřiště.

II. Pravidla bezpečnosti

 1. Do herního prostoru je povolen přístup pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinny chovat se ohleduplně a opatrně a předcházet tak připadným úrazům, nebo škodě na majetku. Dále jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby.
  V hracím prostoru se zakazuje zejména:
  • vstup v nevhodné obuvi (je nutno mít čisté, uzavřené boty bez podpatku, doporučuje se sportovní obutí, s protiskluzovou podrážkou)
  • vnášet manipulovat s ostrými předměty či jinak nebezpečnými předměty (např. skleněné lahve, nože, nůžky apod.)
  • přemísťování či manipulace s předměty vybavení hracího areálu
  • konzumace alkoholických nápojů, vstup se žvýkačkou
  • vstup podnapilým osobám
  • kouření
  • vstup se zvířaty
 3. Hráč je povinen správci hřiště neprodleně nahlásit jakoukoliv závadu, o které se dozví.
 4. Správce si vyhrazuje právo vykázat z hracího areálu jakoukoliv osobu, která nedodržuje pravidla stanovená tímto provozním řádem, a to kdykoliv (i v případě nedohrané hry) a bez nároku na náhradu. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.
 5. Každý hráč vstupuje do arény na vlastní nebezpečí.

III. Závěrečná ustanovení

Vstupem do herního prostoru potvrzuje hráč, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.